Galerie:
PřílohaVelikost
Testy831.79 KB
Reagencie Hach48 KB
Testy Lange53.5 KB

Připravené testy pro analytiku

 • Vizuální testy – přenosné, rychlé
 • Jednoduchá fotometrie práškové polštářky a ACCUVAC
 • Kyvetové testy – výjimečná přesnost a pohodlná manipulace

Pro nejsnadnější rychlé získání výsledků v terénu:

 • Proužkové testy
 • Barevné hranoly a diskové komparátory
 • Kapkové titrační testy
 • Digitální titrátor

Pro jednoduchou a cenově příznivou přípravu roztoků k chemické analýze na většině fotometrů Hach-Lange

 • Práškové polštářky (Powder Pillows):
  Účelně jednotlivě balené směsné práškové reagencie s expirační dobou několik let.
 • Ampule ACCUVAC:
  Vakuové ampule s odměřeným množstvím reagencie. Zaručují snadnou manipulaci bez nutnosti manuálního dávkování a eliminují kontakt vzorku se vzduchem.

Pro jednoduchou a přitom vysoce kvalitní přípravu roztoků k chemické analýze na většině fotometrů Hach-Lange

Kyvetové testy HACH-LANGE

Testy Hach-Lange pokrývají obrovskou škálu možných analytických stanovení.  Podrobný přehled s uvedením měřících rozsahů, principů chemické reakce, velikosti balení a počtu možných stanovení atd. je v přílohách.
Systém testů je kompletován nabídkou kyvet, stojanů na kyvety, nejrůznějších pipet mineralizátorů pro přípravu vzorku atd.
Pro zabezpečení postupů dle Správné laboratorní praxe jsou k jednoltivým testům dispozici nejrůznější standardy.