Galerie:

Mineralizační aparatura Digesdahl

Aparatura pro pro stanovení celkového dusíku dle Kjeldahla, fosforu a kovů

Mineralizační aparatura DIGESDAHL je určena k mineralizaci odpadních vod, kalů, rostlinného materiálu, potravin atd.. Umožňuje rychlé stanovení Kjeldahlova dusíku (TKN - suma organického a amoniakálního N), celkového fosforu a kovů v kapalných (cca 50 ml) i pevných (0.5 g navážka sušiny) vzorcích.

Rozklad tekutých vzorků se provádí ve dvou stupních:

  1. karbonizace s konc. kyselinou sírovou při 440oC cca 4 minut
  2. oxidace 50% peroxidem vodíku cca 5 minut

Čirý roztok v rozkladné odměrné baňce se po ochladnutí doplní do 100ml.  Množství činidel závisí na povaze vzorku. Teplotu lze volit v rozsahu 100-480oC. Mineralizace trvá cca 10-20 min podle typu vzorku. Aparatura je patentována firmou HACH a sestává z regulátoru, topného tělesa, baňky, kolony, kapilární nálevky a ochranného krytu. Teplota je kontrolována termočidlem.
Rozklad většiny tekutých vzorků je obvykle ukončen během 10 minut, kalibrace a výtěžnost se zjišťují pomocí NKjeldahl primárních standardů. Spotřeba reagencií činí obvykle 4 ml kyseliny sírové a 10 ml peroxidu vodíku. Kapilární nálevka na horním kusu kolony umožňuje pomalé a kontrolované dávkování peroxidu vodíku během oxidační fáze.

Garance: 24 měsíců.

Dodávka zahrnuje: kompletní sestavu, náhradní mineralizační baňku, ochranné prsty, brýle a manuál.
Konstrukce: kov, korozi-odolný epoxidový nátěr, kompozitová topná báze
Trvání mineralizace: volitelné, cca 10 - 20 min.
Napájení: 230/50 V/Hz, 250 W
Nastavení teplot: 100…480°C +/- 15°C
Řízení ohěvu: 25 - 250 Wat
Kapacita: 1 baňka 100 ml
Rozměry: 14 x 16,5 x 33,6 cm
Hmotnost: cca. 4 kg

Dávkovač peroxidu vodíku
Mineralizační baňka
Sada primárních standardů NKjeldahl, balení 3x 25g
Amoniakální standard NIST, 500 ml, 1 mg/l NH3-N