Galerie:

DR 800

Přenosný digitální fotometr s vloženými kalibracemi až na 90 parametrů

Kolorimetry řady DR 800 jsou prenosné digitální fotometry s vloženými kalibracemi na 20 - 90 parametrů dle provedení (DR820, 850 nebo 890).

Jsou určeny hlavně do terénu ale predstavují i levnou alternativu do laboratoře,
mj. i díky možnosti měření CHSK fotometricky.

Zdrojem svetla jsou diody LED o ruzné (specifické) vlnové délce, detektor je silikonová fotodioda. Přístroj má zabudovanou paměť na 50 měření vč. identifikace vzorku, má možnost vložení až 10 uživatelských kalibrací s 12ti body. Vlnové délky se volí automaticky dle zadaného ukazatele.  Pro komunikaci s PC nebo pro tisk dat se dodává volitelné rozhraní - tzv. Data Transfer Adapter pro prevod IC/RS 232.
DR 800 se používá predevším pro rychlá terénní měření běžných vodařských parametrů: ozon, chlor, chlordioxid, barva vody, Al, F-, Cr, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, NO3, NO2, NH4, CN, celkový N, P, CHSK, SiO2, TOC, kyslík, PO4, SO4, sulfidy...a mnoha dalších pomocí balených reagencií Hach-Lange.
V paměti uložená data z měření v tabulární nebo textové formě obsahují kompletní identifikaci, tj. datum, čas, parametr, koncentraci, číslo vzorku a sériové číslo fotometru.

Zpracování dat v pocítaci je možné volitelným komunikacním softwarem.