Galerie:

Anemometr

Anemometr a směrovka větru v kompopnované sestavě pro kvalifikované technické řízení. Jsou určeny pro technické vybavení budov, nejrůznější průmyslové alikace, větrné elektrárny, k ochraně životního prostředí. Používají se všude tam, kde se musí z technických důvodů přesně zjišťovat meteorologické údaje zpravidla pro technická řízení technologií.

Čidlo pro stanovení rychlosti větru ve vodorovné rovině nezávisle na směru proudění. Bylo vyvinuto Německou meteorologickou službou (úřad pro přístroje Mnichov). Přístroj je koncipován pro speciální použití při extrémních podmínkách, jaké panují např. ve velehorách. Zvláštní vytápění skořepin, ložiskového čepu s labyrintovým těsněním jakož i dříku zajišťtuje bezporuchový provoz za drsných podmínek. Čidlo je určeno pro montáž a upevnění na stožárovou trubku s připojovacím konektorem ve dříku. Všechny podstatné části se skládají z hliníku, který je eloxovaný a lakovaný.