Naši nabídku tvoří především měřící technika se zaměřením na oblast průmyslových aplikací a ekologie.  Přístroje jsou na webu členěny podle třech základních kritérií :

Pro výběr a volby slouží sloupec vpravo.

Výpis všech produktů:

Připravené testy pro analytiku

Vizuální testy – přenosné, rychlé

Jednoduchá fotometrie – práškové polštářky a ACCUVAC

Kyvetové testy – výjimečná přesnost a pohodlná manipulace

Stanovení ekotoxicity-LUMIStox

 
Stanovení toxicity luminiscenčními bakteriemi Vibrio Fischeri
dle ČSN ISO ISO 11348 -1, -2, -3

Multimetry řady HQD (High Quality Digital)

Digitální přístroje pro elektrochemická měření, pro stanovení O2, pH, vodivosti (rozpuštěné látky, obsah solí) , REDOX.

Spektrální kolorimetr LICO 150

Pět barevných stupnic transparentních kapalin
měřitelných jak v laboratoři, tak v provozu i v terénu :

DIN 6162 jódové barevné číslo

ISO 6271 Hazen-ovo barevné číslo

ISO 4630 Gardner-ovo- barevné číslo

ASTM D 1209 Saybolt- zbarvení

ASTM D 1500 minerální olej- zbarvení

 

Spektrální kolorimetr LICO® 500

Spektrální kolorimetr určený především k měření barvev optických čirých, transparentních kapalin ve viditelné části spektra vybavený navíc standardními funkceni pro spektrální fotometrii.

 

Spektrální skenovací kolorimetr "spectro-color"

Univerzální přenosný přístroj na měření barevných odstínů  a barevných diferencí, geometrie měření d/8° s kompenzací vlivů lesků povrchů.  Měří se barva pevných látek, barva prášků, barva granulátů i barva kapalin.
 

Spektrofotometr UV-VIS DR 5000

Spektrální univerzální fotometr pro viditelnou a ultrafialovou oblast spektra.
Měří též barvu vody a piva.
Podrobněji viz "spektrofotometry"

Bezdotykové měření teplot v podmínkách s vyskou teplotou Thermophil® INFRA ht R310 / R311 / R312 / 320

• měření v podmínkách vysoké okolní teploty  do teploty okolí +125°C
• robustní těsné pouzdro čidla z ušlechtilé oceli IP 64.
• dvouvodičové vedení signálu 4-20mA ve spojení s převodníky TR40/TR41
 

Bezkontaktní měření teplot THERMOPHIL Infra Smart R300 / R301 / R302

Měření teplot různých materiálů s širokými možnostmi aplikace v rozsahu 0 - 2000°C, min. měř. ploška ø 6 mm.
Robustní provedení pro náročné provozní podmínky - IP 54, odolné vibacím.
Dvouvodičová technika pro napájení a měřící signál 4-20mA.

HYGROPHIL Z, vlhkoměr pro měření do teploty +300°C

Měření vlhkosti a obsahu kyslíku v plynech v průmyslových procesech. Patentovaný duální senzor - oxid zirkoničitý. Vysoká přesnost měření, nevznikají příčné efekty působením třetích plynů. Není zapotřebí referenční vzduch ani kalibrační plyn.
Čidlo není vhodné do prostředí s obsahem SO2 a jiných agresivních plynů.
Objemové % kyslíku a vody, rosný bod, měrná vlhkost.
 

Spektrální skenovací kolorimetr "spectro-color"

Univerzální přenosný přístroj na měření barevných odstínů  a barevných diferencí, geometrie měření d/8° s kompenzací vlivů lesků povrchů.  Měří se barva pevných látek, barva prášků, barva granulátů i barva kapalin.