Naši nabídku tvoří především měřící technika se zaměřením na oblast průmyslových aplikací a ekologie.  Přístroje jsou na webu členěny podle třech základních kritérií :

Pro výběr a volby slouží sloupec vpravo.

Výpis všech produktů:

Mineralizační termostaty DRB 200

Mineralizační termostaty pro rozklad kapalných vzorků k fotometrické analýze

Mineralizační termostaty LT200

Mineralizační termostaty pro rozklad kapalných vzorků k fotometrickým analýzám

Multimetry řady HQD (High Quality Digital)

Digitální přístroje pro elektrochemická měření, pro stanovení O2, pH, vodivosti (rozpuštěné látky, obsah solí) , REDOX.

Připravené testy pro analytiku

Vizuální testy – přenosné, rychlé

Jednoduchá fotometrie – práškové polštářky a ACCUVAC

Kyvetové testy – výjimečná přesnost a pohodlná manipulace

Spektrofotometr UV-VIS DR 5000

Spektrální univerzální fotometr pro viditelnou a ultrafialovou oblast spektra.

Stanovení ekotoxicity-LUMIStox

 
Stanovení toxicity luminiscenčními bakteriemi Vibrio Fischeri
dle ČSN ISO ISO 11348 -1, -2, -3

VIS Spektrofotometr DR 2800 eco

 
Spektrofotometr pro rutinní analytiku výhradně s kyvetovými testy LANGE,
k dispozici kompletně připravených 37 metod k chemickým rozborům.  

Vysokoteplotní psychrometr Hygrophil h

Kontinuální měření vlhkosti v průmyslových procesech do teploty média až +1000°C!
Vysoká odolnost proti korozi a znečištění. Zejména vhodný pro měření vzduchu s mimořádnou zátěží jakou jsou např. olejové páry, plyny rozpustné ve vodě, rozpouštědla, agresivní kyseliny a prach.
Udělen certifikát TÜV - pro měření vlhkosti ve spalinách.  Odpovídá ustanovením
německého zákona o ochraně ovzduší 17. BimSchV.
Měřící princip je taxativně uveden jako metoda pro určení množství vody v emisích v příloze č. 6 prováděcí vyhlášky k zákonu na ochranu ovzduší (viz příloha dále) .

Multimetry řady HQD (High Quality Digital)

Digitální přístroje pro elektrochemická měření, pro stanovení O2, pH, vodivosti (rozpuštěné látky, obsah solí) , REDOX.

Spektrofotometr UV-VIS DR 5000

Spektrální univerzální fotometr pro viditelnou a ultrafialovou oblast spektra.

Stanovení ekotoxicity-LUMIStox

 
Stanovení toxicity luminiscenčními bakteriemi Vibrio Fischeri
dle ČSN ISO ISO 11348 -1, -2, -3

Jednoduché mikrobiologické testery

 
Testovací soupravy na důkaz přítomnosti škodlivých baktérii pro přímé použití
(kultivace při pokojové teplotě).