Naši nabídku tvoří především měřící technika se zaměřením na oblast průmyslových aplikací a ekologie.  Přístroje jsou na webu členěny podle třech základních kritérií :

Pro výběr a volby slouží sloupec vpravo.

Výpis všech produktů:

Spektrální kolorimetr LICO 150

Pět barevných stupnic transparentních kapalin
měřitelných jak v laboratoři, tak v provozu i v terénu :

DIN 6162 jódové barevné číslo

ISO 6271 Hazen-ovo barevné číslo

ISO 4630 Gardner-ovo- barevné číslo

ASTM D 1209 Saybolt- zbarvení

ASTM D 1500 minerální olej- zbarvení

 

Spektrofotometr UV-VIS DR 5000

Spektrální univerzální fotometr pro viditelnou a ultrafialovou oblast spektra.

VIS spektrofotometr DR2800 Corona

Přenosný mřížkový VIS spektrofotometr s referenčním paprskem a fotodetektorem pro rozsah 340–900nm

Vysokoteplotní psychrometr Hygrophil h

Kontinuální měření vlhkosti v průmyslových procesech do teploty média až +1000°C!
Vysoká odolnost proti korozi a znečištění. Zejména vhodný pro měření vzduchu s mimořádnou zátěží jakou jsou např. olejové páry, plyny rozpustné ve vodě, rozpouštědla, agresivní kyseliny a prach.
Udělen certifikát TÜV - pro měření vlhkosti ve spalinách.  Odpovídá ustanovením
německého zákona o ochraně ovzduší 17. BimSchV.
Měřící princip je taxativně uveden jako metoda pro určení množství vody v emisích v příloze č. 6 prováděcí vyhlášky k zákonu na ochranu ovzduší (viz příloha dále) .

Vzorkovač pro měření vlhkosti PN 1

Vzorkovací mechanismus s režimem

odběr vzorku,
měření
vysypání a očištění

 

Bezdotykové měření teplot v podmínkách s vyskou teplotou Thermophil® INFRA ht R310 / R311 / R312 / 320

• měření v podmínkách vysoké okolní teploty  do teploty okolí +125°C
• robustní těsné pouzdro čidla z ušlechtilé oceli IP 64.
• dvouvodičové vedení signálu 4-20mA ve spojení s převodníky TR40/TR41
 

Bezkontaktní měření teplot THERMOPHIL Infra Smart R300 / R301 / R302

Měření teplot různých materiálů s širokými možnostmi aplikace v rozsahu 0 - 2000°C, min. měř. ploška ø 6 mm.
Robustní provedení pro náročné provozní podmínky - IP 54, odolné vibacím.
Dvouvodičová technika pro napájení a měřící signál 4-20mA.

Mineralizační aparatura Digesdahl

Aparatura pro pro stanovení celkového dusíku dle Kjeldahla, fosforu a kovů

Multimetry řady HQD (High Quality Digital)

Digitální přístroje pro elektrochemická měření, pro stanovení O2, pH, vodivosti (rozpuštěné látky, obsah solí) , REDOX.

Bezdotykové měření teplot v podmínkách s vyskou teplotou Thermophil® INFRA ht R310 / R311 / R312 / 320

• měření v podmínkách vysoké okolní teploty  do teploty okolí +125°C
• robustní těsné pouzdro čidla z ušlechtilé oceli IP 64.
• dvouvodičové vedení signálu 4-20mA ve spojení s převodníky TR40/TR41
 

Bezkontaktní měření teplot THERMOPHIL Infra Smart R300 / R301 / R302

Měření teplot různých materiálů s širokými možnostmi aplikace v rozsahu 0 - 2000°C, min. měř. ploška ø 6 mm.
Robustní provedení pro náročné provozní podmínky - IP 54, odolné vibacím.
Dvouvodičová technika pro napájení a měřící signál 4-20mA.