Naši nabídku tvoří především měřící technika se zaměřením na oblast průmyslových aplikací a ekologie.  Přístroje jsou na webu členěny podle třech základních kritérií :

Pro výběr a volby slouží sloupec vpravo.

Výpis všech produktů:

VIS Spektrofotometr DR 2800 eco

 
Spektrofotometr pro rutinní analytiku výhradně s kyvetovými testy LANGE,
k dispozici kompletně připravených 37 metod k chemickým rozborům.  

Zákaloměry řady 2100P

Přenosné turbidimetry pro nefelometrické měření zákalu

Elektro-pneumatická jednotka SFM-1

Zařízení pro měření materiálové vlhkosti sypkých materiálů se standardizací hustoty vzorku.

Sonda vlhkosti MMS0 / MMS1/ MMS3

Sonda ve variantním provedení pro on-line měření vlhkosti v sypkých materiálech

Vzorkovač pro měření vlhkosti PN 1

Vzorkovací mechanismus s režimem

odběr vzorku,
měření
vysypání a očištění